Ar busiu kaip Jeruzalė?

Posted by in apmąstymas

Marija tobulai atpažino savo aplankymo metą, o Jeruzalė ne. Matatijas atpažino momentą, kada Šventoji Dvasia skatina stiprinti ir ginti tikėjimą, o man taip retai tai pavyksta. Kodėl? Nes sukausi tik apie savo reikalus, galvoju apie save, aukštinu savo valią. Šios dienos psalmėje, ypač trečiame posmėlyje, pats Dievas rodo kelią vedantį iš šios situacijos.

Apmąstymą parašė br. Piotr Pliszka OFM Conv.