Kur ir kokie yra Dievo namai?

Posted by in apmąstymas

Jėzus išvarė pirklius iš šventyklos prieangių ir visą pripildo savo žodžiu. Dievo namai tai ne tiek Dievo būvimo vieta, bet susitikimo su Viešpačiu, su kuriuo nei bartis nei prieš Jį didžiuotis netinka. Jis Kūrėjas, visagalis ir Jam viskas priklauso, taip pat ir aš. Prisimenu ką Jėzus sakė paskutinės vakarienės metu: „Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime“(Jn 14,23). Tą patį suprato šv. Pranciškus išgirdęs Jėzaus liepima: „Eik, atstatyk mano Bažnyčią, kuri kaip matai eina į griūvėsius“.

Taigi, turi šiandien paklausti savęs , kur Dievas nori gyventi ir kaip atrodo tie namai.