Dievas Marijos gyvenime

Posted by in apmąstymas

Marija priimdama Dievo pasiūlymą tapo Mesijo motina. Būti pasaulio Išganytojui gymdytoja ir motina tai didelė malonė ir garbė. Tačiau mielesnis Dievui yra Jos paklusnumas ir ištikimybė, nuolankumas ir meilė, širdis atvira Viešpaties žodžiui ir valiai. Tai geriausias pavyzdys, kaip Dievą mylėti – neieškoti savo garbės, bet Jo valią įgyvendinti. Tada Viešpats tampa mums labai artimas, kaip brolis, sesuo, motina.