Mene, mene tekel ir parsin

Posted by in apmąstymas

Palaimintas gerojo Dievo pirštas būdi prie kiekvieno mūsų. Tada, kai mums sekasi, esame linksmi bei pilni džiaugsmo, ir tada, kai pasiduodame nerūpestingo gyvenimo pagundai arba surandame sau naujus, netikrus dievaičius. Tebūna garbė Viešpačiui, kuris laiku atsiunčia pranašą, kuris įspėja ir ragina atsiversti. O, kad tik norėtume priimti Dievo žodį, kaip asmeninę pamoką!

Apmąstymo gairės: br. Piotr Pliszka OFM Conv.