Kas tvirtesnė?

Posted by in apmąstymas

Pranašo Danieliaus surašytas pilnas simbolių ir palyginimų naktinis regėjimas turėjo įpilti Izraeliečiams vilties, kad Babilonijos nelaisvė pasibaigs ir jie galės sugrįžti į tėvynę. Juk viskam vadovauja Ilgaamžis, kuris visada buvo, yra ir bus. Viskas praeina, baigiasi, išnyksta, o Jam atsisėdusiam soste pastoviai tarnauja tūkstančių tūkstančiai.

Artėjant liturginių metų pabaigai Dievo žodis moko mus, kad bet kokios pabaisos atsiradusios mūsų gyvenime neišplėš mūsų iš Amžinojo ir Gailestingo Dievo rankų. Kai visos valdžios žlunga, tik Jo yra amžina!