Žadintuvas

Posted by in apmąstymas

Koks garsus ir kaip toli turi būti žadintuvas, kad priverstų mane atsikelti? Kiek kartų tėvai privalo kartoti savo vaikams, kas yra gera? Kaip dažnai mokytojas turi skatinti mokinius uoliai mokytis? Koks stiprus ir patikimas buvo Jėzaus šaukimas, kad apaštalai tučtuojau paliko viską ir sekė Viešpačiu?

O kiek sykių Dievas kreipėsi į mane, o aš kaip sedėjau prie savo darbų su savo silpnybėmis, taip ir sedžiu?