Tikėjimo kelias

Posted by in apmąstymas

Išgirdę, kad Jėzus gydo ir prikelia iš numirusių, du neregiai pagalvojo, kad ir jiems Mesijas gali padėti ir pradėjo šauktis Jėzaus gailestingumo. Su kiekvienu maldos pakartojimu augo jų tikėjimas. Pirma šie du turėjo nugalėti savo abejingumą, paskui gėdą prieš kitus žmones rodydami savo negalią. Kad jų tikėjimas toliau augtų, reikėjo jiems ištvermigai šaukti ir eiti iš paskos Viešpaties, nematant nei negirdint Jėzaus, o vien susirinkusios aplink Jo minijos atgarsius. Pagaliau jų tikėjimas vedantis per tamsybes buvo paties Mesijo išbandytas, nes stebuklai nevyksta pagal užsakymą. Tikėjime nėra vietos savonaudiškumui, puikybei, norui kitiems pasirodyti, net siekimui pamatyti stebuklą. Tikras tikėjimas remiasi meile Viešpačiui ir visišku pasitikėjimu Juo.