Pristatymas į namus

Posted by in apmąstymas

Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus. Nieko nepraleisdamas, nei gyvenančio pamiršto kaimo kampelyje, nei pasimetusio didelio miesto minijoje – visiems neša pilną malonių paketą. Kadangi norėjo, kad Geroji Naujiena ir išganymo malonė kuo greičiau pasiektų visus žmones, išsirinko bendrininkus-apaštalus, savotiškus “rankų prailginimus”.

Dievas mylėdamas kiekvieną asmeniškai, tai reiškia ir mane ir tave, tiek daug jau yra padaręs dėl mūsų išganymo. Ar nėra dar kažko padaręs, kad mūsų širdis yra tokia nenorinti priimti Jį?