Jėzaus romumas ir nuolankumas

Posted by in apmąstymas

Kristui dieviškosios garbės niekas nesugeba atimti nei nugriauti. Taip pat Viešpaties šventumas yra tobulas ir Jame nėra nė blogio šešėlio. Jėzaus meilė yra ištikima nepaisant žmonijos neištikimybių. Jo gailestingumas yra toks galingas, jog niekada nepavargsta ir nepailsta. Visagalio Dievo Sūnaus nuolankumas yra toks didelis, kad Jisai ryžosi pastoviai rūpintis, saugoti, globoti, budėti, o net ir apsigyventi tarp savo kūrinių bei mirti už juos. Todėl Jėzaus romumas yra toks tvirtas, kaip pastatyti ant uolos namai, kurių nepajudina jokios audros. Tokio mokytojo verta laukti. Viešpatie, ateik!