Žydinti dykuma

Posted by in apmąstymas

Dykvietėje niekas nesuras patogaus gyvenimo. Tai vieta, kur Dievas mėgsta veikti žmoguas sielai rodydamas savo didingą meilę ir ištikimybę. Dykumoje trūksta paprasčiausių daiktų, todėl viskas tampa neįprasta dovana. Jonas Krikštytojas pats pasitraukia į dykumą, pranašas Elijas nuo pavojaus slėpėsi dykumuose, mes dažniausiai patyrę sunkias situacijas, tamsybes, kančias jaučiamės tartum būtume būvę dykumoje. Tada labai aiškiai matome gražų Dievo veikimą, kuris „dykumą kūdrom paverčia, išdžiuvusią žemę – drėgminga“, viską apželdina nuostabiais medžiais. Viešpats visą tai daro, kad tik žmogaus širdis suprastų ir pripažintų, jog „visa tai Viešpaties rankos padarė, kad tai Izraelio Šventasis sukūrė“.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.