Ar laukiame Jėzaus dėl Jo darytų stebuklų?

Posted by in apmąstymas

Gal kažkoks vikrus kalbininkas savo kalbomis sužavėtų minias, bet abejoju, kad laimėtų visiems laikams žmonių pripažinimą. Gal ir kažkoks iliuzionistas sugebėtų padaryti stebuklų panašių į Jėzaus, bet tikriausiai jo tikslas būtų gerai pasipelnyti. Gal ir piktoji dvasia besinaudodama savo angelo galiomis galėtų net mirusius prikelti, bet jos darbuose tikrai nebūtų meilės. Tik Jėzus būdamas tikras „Viešpats, kuris dangų sukūrė, tas Dievas, kuris žemę sutvėrė, sutvarkė ir laiko – ne tuščią sukūrė, padarė gyvenamą“ troško mūsų išganimo ir jį duoda. Todėl ir „palaimintas, kas nepasipiktins“ Juo.