Mano siela šlovina Viešpatį

Posted by in apmąstymas

Įdomi istorija: Ona, apie kurią šiandien girdime pirmame skaitinyje buvo nelaiming, nes neturėjo sūnaus. Todėl atkakliai  maldavo Viešpatį, kad apdovanotų ją vaiku. Tačiau, kai Dievas išpildė jos prašymą, jinai atidavė sūnų vėl Dievui. Ir taip toliau pasiliko viena.
Širdis, kuri patyrė Viešpaties globą ir meilę, yra soti, pripildyta džiaugsmo ir nieko daugiau nebetroško, vien paties Dievo.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.