O kas tu esi?

Posted by in apmąstymas

Jonas Krikštytojas neieškojo šlovės ir nesiekė kitų pripažinimo, tačiau jo ryškus ir aiškus apsisprendimas dėl tikėjimo ir uolus Dievo jam duoto pašaukimo vykdymas subūrė aplink jį gausią minią žmonių trokštančių išgelbėjimo. Laisvai galėjo pasakyti, jog jis yra Mesijas arba bent įpatingas pranašas ir iš kart būtų ant rankų nešiojamas. Nors Jonas ir yra tas vienintelis pranašas, kuris parodė Mesiją, nuolankiai palygina save su vergu atsakingu už šeimininko batų priežiūrą.
Tokie mes visi ir esame, nevertingi, nes yra Vienintelis Viešpats ir Mesijas – Jėzus!