Dievas skuba

Posted by in apmąstymas

Amžinasis Dievas dėl meilės savo kūriniams nusižemino ir tapo žmogumi. Šventasis Viešpats nesibjaurėdamas mūsų, nusidėjėlių, apsigyveno tarp mūsų. Todėl nekeista, kad raupsuotojam taip lengva buvo įkalbėti Jėzų jį pagydyti. Taigi, Mesijas skuba mums į pagalbą, kai tik Jį nuolankiai paprašome.