Elio sūnūs

Posted by in apmąstymas

Pirmasis skaitinys mus nustebina: Sandoros Skrynia, kuri yra akivaizdus Dievo buvimas tarp savo tautiečių, neapgynė Izraeliečiuų nuo pralaimėjimo prieš Filistiečius. Tačiau perskaičius visą istoriją  ( 1 Sam 2-4) mums bus aišku, kad Dievas leido laimėti išrinktos tautos priešams dėl neištikimybės ir konkrečių Jo žmonių nuodėmių gausos. Nors nekartą Viešpats įspėjo juos, jie nenorėjo atsiversti. Kartais panašių situacijų būna mūsų gyvenime: kai atsitinka mums kažkokia nelaimė, esame palūžę, stebimės ir klausiame „kodėl?“. Vis dėl to Dievas mato ir mūsų „vakarą“ ir mūsų „rytą“. O kadangi niekas neatsitinka be priežasties ir Dievas viskuo pasirūpina, todėl reikia viską priimti su nuolankumu ir su pasitikėjimu atsiduoti į gailestingas Tėvo rankas.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.