Išrinkimas

Posted by in apmąstymas

Visi esame išrinkti ir paskirti, bet ne visi tai supranta. Senojo Testamento laikais toks išrinkimas buvo patvirtinamas aliejaus patepimu, kaip ir atsitiko Sauliaus gyvenime. Tačiau tai nebuvo privilegijų ar kažkokių lengvatų ženklas, bet įpareigojimas įgyvendinti Dievo valią. Viešpats, nors nebepatepia, toliau pašaukia sakydamas „Sek paskui mane“. Panašiai Jėzus daro ir šiandien – pašaukia ir kartais nustebina, kad pasirenka tuos žmones, iš kurių jau niekas nieko gero nesitiki. Dar didesnis netikėtumas, kai pašaukia mane!