Žiūri į širdį

Posted by in apmąstymas

Ar Dovydas kaip nors pasikeitė savo gyvenime, ar tapo geresnis, kad Samuelis galėtų patepti jį ir kad Viešpaties dvasia galėtų nužengti ant jo? Viešpaties dvasia tai ne prizas už dešimtuką mokykloje ar už mandagų elgesį bažnyčioje, bet yra duota, kad žmogus pajėgtų įvykdyti Dievo paskirtą uždavinį. Kiekvienas turi kitokį pašaukimą, misiją, tačiau visi tikintieji, be išimčių, yra Viešpaties pakviesti, kad išteisintų, o ne apskųstų kitus, kad žvelgtų su pakantumu, o ne su nenoru. Nes, priešingai negu fariziejai, kurie žiūri į tai kas matoma akimis, Jėzus žiūri į širdį.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.