Kietesnės negu Dovydo akmuo

Posted by in apmąstymas

Nuodėmė ir savo troškimų meilė taip stipriai gali apakinti žmogų, kad jis nebemato tiesos. Fariziejai, nors matė Viešpaties padarytą stebuklą, toliau siekė atsikratyti Jėzaus. Panašiai Galijotas puikybės apakintas nepastebėjo besiartinančios savo mirties. Žmogus savo širdį naikina nejautrumu, nuolankumo stoka, nenoru pripažinti savo kaltę, kai atkakliai ir užsispyręs laikosi savo nuomonęs, net tada, kai jo klaida yra akivaizdi. Jėzus neišgydė fariziejų širdžių, nes jų pačių sprendimai padarė jas kietesnes už akmenį, kurį Dovydas paleido iš laidyklės.

Apmąstymą parašė br. Piotr Pliszka OFM Conv.