…Kam mane persekioji?!

Posted by in apmąstymas

Teigti, jog Dievas yra – tai tikėjimas. Tačiau tikėti, jog Dievas viską sukūrė, palaiko, domisi ir svarbu Jam kas dedasi pasaulyje – tai stipresnis tikėjimas. Priimti, jog Dievas turi įtakos mano asmeniniam gyvenimui ir viskas kas man atsitinka tai Jo kruopščiai suplanuota mano išganymo istorija – tai dar gilesnis tikėjimas. Suprasti, jog tobulą meilę Dievas parodė kentėdamas ir mirdamas ant kryžiaus dėl visų žmonių nuodėmių, o kiekviena nauja nuodėmė tai tikras Mesijo persekiojimas pridedantis Jam žaizdų – tai aukščiausia meilė. Tik tokia meilė sugeba pažadinti norą susivienyti su Jėzumi Jo kentėjimuose ir gyventi jau tik su Viešpačiu, dėl Viešpaties, Juo ir Jam. Šitaip tikėjo šv. Paulius, kurio atsivertimas prasidėjo nuo Jėzaus skundo…