Ką neši kitiems?

Posted by in apmąstymas

Šv. Paulius net rašydamas apie asmininius reikalus, artimų žmonių ilgesį, sveikindamas įpindavo mokymą apie Kristų: Jėzumi gyveno, Juo kvėpavo, apie Jį visą laiką galvojo. Tautų apaštalas tokiu būdu rodo mums, jog į mūsų kasdieninius dalykus, į viską kas yra mums svarbu, pastoviai turime žiūrėti per Viešpaties prizmę, nes Jis yra svarbiausias asmuo mūsų gyvenime. To paties moko mus Mesijo mokiniai, kurie yra pasiųsti ne tiek teikti informaciją apie Jėzų, kiek nešti kitiems Jį patį.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.