Tikras džiaugsmas

Posted by in apmąstymas

Kiekvienas džiaugiasi, kai pavyksta jam padaryti suplanuotus darbus, o dar labiau džiaugiasi, kai šio darbo rezultatai tarnauja kitiems. Kiekvienas džiaugiasi, kai sugeba nugalėti priešiškumus, kliūtis, keblumus, o dar labiau, kai šita patirtimi pasidalina su atsiradusiais panašioje situacijoje. Tikrą džiaugsmą širdyje turi tas, kuris kitų nepastebėtas, neįvertintas, o net niekinamas ir žeminamas lieka ramus, nes nepamiršo, jog jo vardas yra įrašytas danguje.

Šv. Jurgi Matulaiti, išmokyk mus būti, kaip mazgotė, kuria nuvalę Bažnyčios mažą kampelį metama į šoną.