Nepaliaujamai dėkokite

Posted by in apmąstymas

Labai graži dėkojimo Dovydo malda tapo įžanga į rimtą nusikaltimą, apie kurį rytoj skaitysime pirmame skaitinyje. Žinoma, kad nuodėmė pasirodė ne dėl dėkojimo maldos, bet visiškai atvirkščiai. Kai nustoju  šlovinti Dievą ir dėkoti Jam, ypač išbandymuose, tada mano širdyje, mano galvoje pradeda kas kart garsiau šnabždėti pagundos.
„Įsidėmėkite, ką girdite“.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.