Savas Jėzus

Posted by in apmąstymas

Nazareto gyventojai girdėjo Jėzaus pilnus išminties, jėgos ir aktualumo žodžius, matė Viešpaties stebuklus ir žinojo apie ankstesnius, bet to neužteko, kad jų širdis užsidegtų tikėjimu. Jėzus buvo savas: gyveno tarp jų, jie žinojo Jį nuo vaikystės, Jo giminė tai jų kaimynai…Todėl kilo jiems visokių abejonių: ar Dievas gali duoti kažkokiam tokiam žmogui daugiau negu jiems? Ar Dievas domisi jais? Ar pats Dievas gali pas juos lankytis?

Viešpatie Dieve, sustiprink mano tikėjimą, kad matyčiau Tavo stebuklus ir girdėčiau Tavo žodžius!