Gyvenimo kelio dulkės

Posted by in apmąstymas

Viešpats savo tarnui Saliamonui, davė išmintingą tėvą, Dovydą, kuris paliko sūnui neįprastą testamentą: „ženk Dievo keliais ir laikykis visų jo įsakymų“, nes be Dievo neįmanoma gyventi. Karalius pats ne kartą buvo nusidėjęs Viešpačiui, bet visada supratęs savo klaidą pripažindavo kaltę. Taip pat Jėzus siuntė apaštalus, kad ragintų žmones atsiversti. O jei kas nenorėtų pamesti nuodėmingo gyvenimo ir pradėti naująjį pagal Evangeliją ir Dievo įsakymus, kaip ženklą, liepė nusikratyti nuo savo kojų jų neteisingo kelio dulkes.

Kas dieną ant mano gyvenimo kelio statai, Dieve, savo pasiuntinius, mokytojus, ragintojus. Padėk jų pastabose ir įspėjimuose girdėti Tavo balsą.