Kad nebijotum savo šešėlio

Posted by in apmąstymas

Žmogus turintis tyrą sąžinę gyvena tiesoje ir yra atviras Viešpaties pasiūlymams bei visada vaikščiuoja su pakelta galva, nes yra Dievo vaikas. Erodas, nors buvo karaliumi, turėjo sargybą, nesuskaitomus turtus, gražių moterų, spręsdavo dėl kitų gyvenimo ir mirties, nebuvo laimingas, nes neturėjo tyros sąžinės.
Gyvenk taip, kad nebijotum savo šešėlio…

Apmąstymą parašė br. Robert Kozielski OFM Conv.