Drabužio apvadas.

Posted by in apmąstymas

Jėzus išgydė daugybę žmonių, kurie įtikėjo Jį. Jiems nereikėjo nei ilgų pamokslų klausytis, nei važiuoti į tolimas šalis, nei palytėti paties Mesijo, užtekdavo trumpo vos pastebėjamo Jo drabužio apvado palytėjimo – tvirto tikėjimo išpažinimo, jog Viešpats viską gali. Jėzus kai kuriuos neišgydė, nors jie daug laiko klausė Jo mokymų, nors iš toli atvyko, nors ne kartą sveikindamiesi paspaudė Jo ranką. Atrodo, kad Dievas ne iš visų ligų gali išgydyti, iš tų sunkiausių, nepagydomų, iš netikėjimo ligų.
O gal tik nenori laužyti žmogaus laisvos valios?