Indų plovykla

Posted by in apmąstymas

Karalius Saliamonas buvo išmintingas, nes kalbėjo protingai: prašė Dievą, kad išklausytų savo tautos maldavimus, kad atleistų nuodėmes, kad apvalytų jų širdis. Fariziejai ir Rašto aiškintojai buvo taip labai įsitikinę, jog yra išmintingi, kad būtent išminties jiems pritrūko. Jėzus priekaištavo jiems, kad kruopščiai ir su atsidavimu valo puodukus, ąsočius, dubenis, katilus, salotines, bet pamiršo nuvalyti, tai kas svarbiausia – širdis. Šios klaidos pas sekmės yra apverkti: netyrą širdį Dievas iš toli aplenkia.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.