Gavėnios kelio pradžia

Posted by in apmąstymas

Įprasta, kad per gavėnią atgailaujame dėl savo nuodėmių ir stengiamės atsiversti, sugrižti pas Dievą arba pagilinti ryšį su Juo. Todėl iš kart po pelenų trečiadienio Jėzus liepia imti savo kryžių. Nesvarbu ar atrodo jis sunkus ar lengvas, ar patogus ar šiurkštus – svarbu nebėgti nuo savo kryžiaus. Tik ant jo galiu nukryžiuoti savo silpnybes, nuodėmes, visą blogį, kad prisikelčiau naujas, laisvas, gyvenantis Viešpačiui ir Viešpačiu.