Jėzus tikrai yra kitame žmoguje

Posted by in apmąstymas

„Gyvenimo vakarą būsime teisiami vien pagal tai, kiek mylėjome“ – rašė šv. Kryžiaus Jonas. Taigi, ne pagal puikų darbą, idealią šeimą, išsvajotas gyvenimo sąlygas, bet vertinami būsime pagal meilės kokybę: ar sąžiningai atlikome savo pareigas, ar gražiai rūpindavomės artimaisiais, ar stipriai mylėjome pasaulį, žmones, savo laikus. Meilę rodome ne kaip kitaip kaip  tik konkrečiam žmogui ir mažyčiais darbeliais, kurių keletą pavyzdžių surandame šios dienos skaitinyje.

Apmąstymą parašė br. Kamil OFM Conv.