Gausi tiek, kiek turi tikėjimo

Posted by in apmąstymas

Esteros maldos jėga nesislepia pokalbio su Viešpačiu ilgyje ar tinkamai parenktuose žodžiuose, bet pasitikėjime Dievu. „Gausi tiek, kiek turi pasitikėjimo“ – taip gali skambėti dvasinio gyvenimo formulė. Jėzus skatina mus prašyti, bet dar labiau ragina pasitikėti Juo, nes visi pranašai ir Įstatymas tuo remiasi. O toks tikėjimas pražysta meile artimui.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.