Mylėti – kaip lengva tai pasakyti

Posted by in apmąstymas

Mylėti – kaip lengva tai pasakyti, bet… ką  tai reiškia? Vienam – tai nieko nereiškiantys arba net iš vis tušti žodžiai. Antram – tai bus tik kažkoks prisirišimas, saugumas ar pripratimas. Dar kitam – tai vien jausmas, geismas, malonumas.
Tačiau Jėzui ir kiekvienam, kuris seka Juo – tai visiškas pasiaukojimas kito labui, be išimčių, be sąlygų, be padėkos laukimo.
Šv. Kazimierai, kuris „našlėms, našlaičiams ir prispaustiesiems buvai ne tik gynėjas, ne tik globėjas, bet ir tėvas, sūnus ir brolis“ – melski už Lietuvą!

Apmąstymo gairės – br. Robertas Kozielski OFM Conv.