Dievo Sūnus

Posted by in apmąstymas

Jėzus įrodynėja, jog Jis yra Dievo Sūnus, ne žodžiais bet darbais. Jie yra stipresni negu žodžiai, nes neįmanoma jų nei neigti nei menkinti jų svarbos. Dievo Žodis yra gyvenimas ir jėga tų, kurie įtikėjo ir dėl to daro didelius darbus.

Padėk, Viešpatie, kad visi mano kasdieniniai darbai ir sprendimai patys liudytų, jog myliu Tave ir esu Tavo sūnus.

Apmąstymą parašė br. Robert Kozielski OFM Conv.