Juozapas – Dievo slėpinio sargas

Posted by in apmąstymas

Dažnai galvojame, kad Dievas pašaukė Mariją būti Mesijo Motina, o pamirštame, kad ir Juozapą Viešpats labai panašiai pašaukė. Į šių dviejų santuoką, o konkrečiau, tos santuokos du etapus – priesaikos ir apsigyvenimo kartu – įsiterpė Dangiškasis Tėvas. Taip pasirūpino savo Sūnui šeimą: Mariją, kuri jį pagimdė ir Juozapą, kuris jį globojo. Taip Amžinasis patvirtino, jog Mesijas prasidėjo Šventosios Dvasios galia. Tikriausiai jie turėjo kitą savo gyvenimo planą, tačiau sutiko ir priėmė Dievo pašaukimą. Nedaug tas planas pasikeitė, nes jie abudu liko susituokę, savo meilės neturėjo išsižadėti, bet abu tapo Dievo Sūnaus įsikūnijimo liudytojais ir sargais.

Šv. Juozapai – melski už mus!