Gyvybės Kūrėjas

Posted by in apmąstymas

Šventas ir Teisingasis gyvybės Kūrėjas įtikėjusiam žmogui sugrąžina gyvenimo pilnatvę. Jis visada ištesi tai, ką pažadėjo pranašų lūpomis. O visiems, kurių širdyse kyla dejonių, visiems sunerimusiems ir išsigandusiems, Jėzus apšviečia protus, kad suprastų Raštus ir Jo Vardu pasiryžtų atsiversti. Tik tada gali patirti nuodėmių atleidimo džiaugsmą ir tikros ramybės dėl susitikimo su Prisikėliusiu gyvybės Kūrėju.

Apmąstymą parašė br. Piotr Pliszka OFM Conv.