Išsirenku VALIĄ, o ne savivalią

Posted by in apmąstymas

„Neįmanomas dalykas, kad jaučių ir ožių kraujas panaikintų nuodėmes“, bet jas panaikina Tėvui paklusnaus Avinielio kraujas. Tau išganymą paruošė Marijos AMEN, užtarnavo Jėzaus TAIP, bet tik tavo TAIP gali „priversti“ veikti išganymą tavo naudai. Retai kanonizuojama visa šeima ar visas vienuolynas, nors juose gyveno pavieni šventi asmenys. Niekas negali spręsti už tave. Didžiausiu šventuoju, didžiausiu nusidėjėliu, didžiausiu vidutiniu tampa pagal savo norą.

Apmąstymą parašė br. Kamil OFM Conv.