Darbai atlikti Dieve

Posted by in apmąstymas

Nėra geresnių, vertingesnių, garbingesnių, pirmesnių žmonių! Savo tobuliausios meilės ir aukščiausios kokybės aukos pasekmės Jėzus dalija visiems žmonėms, kad niekas neturėtų jokių abejonių dėl savo išganymo. Tada, kodėl gi ne visi yra šventi ir geri? Tą malonę reikia priimti tikėjimu, kuris nėra sausas deklaravimas ar tušti žodžiai. Jei tikėjimas yra autentiškas, gyvas, tikras tai tampa kiekvieno darbo, žodžio ar minties pradžia ir pagrindu. Tada negresia joks teismas ir nereikia bijoti pasmerkimo, savo veiksmų nereikia slėpti ar dėl jų gėdintis, nes visi darbai yra atlikti Dieve.