Duonos alkis ar kažkas daugiau?

Posted by in apmąstymas

Matydami ir girdėdami apie Jėzaus padarytus stebuklus minios labai džiaugėsi. Jie buvo įsitikinę, jog tai Mesijas, kuris išgelbės juos nuo okupuojančių jų žemę Romėnų valdžios, kuris pagal jų norą darys stebuklus. Tačiau Jėzus tai kažkas daugiau. Jis moko ir kalba kaip niekas iki šiol. Jo žodis turi galią perkeisti širdis, todėl reikia susimąstyti, ar tie žmonės jautė vien duonos alkį ar kažką daugiau.

Kiekvienią dieną atsiklaupdamas melstis su kokiu Jėzumi susitinku: ar su tuo, kuris turi išpildyti mano lūkesčius, su stebukladariu, ar su Žodžiu duodančiu gyvenimą?

Apmąstymą parašė br. Robert Kozielski OFM Conv.