Ganytojo balsas

Posted by in apmąstymas

Ganytojas avims yra viskas: maitintojas, , sargas, draugas, visas gyvenimas… Todėl jos seka paklusniai paskui jį. Tikintiesiems Dievas yra viskas: Kūrėjas, Išganytojas, malonių Teikėjas, Mokytojas, didžiausias Autoritetas, Tas, kuris veda į pažadėtą dangų, Visas Gyvenimas… Todėl jie klauso Jo laikydamiesi Dievo įsąkymų, ne kai kurių jiems patogių, bet visų ir ne tik kitiems matant, bet visada. Jėzaus mokiniai klauso Jo balso susitikdami su Juo maldoje, kuri yra tikras pokalbis, o ne informacijos keitimasis arba monologas. Dievo vaikai klauso Ganytojo balso darydami viską kaip daro Jėzus.

Viešpatie, išgydyk mano ausis, kad girdėčiau Tave!