Godžiai klausytis

Posted by in apmąstymas

„Kas priima mano pasiuntinį, tas priima Mane“ – sako Jėzus. Tais žodžiai Viešpats moko mus, jog nereikia dūsauti ir liūdėti, kad nematome Jo. Jei tik su tikėjimu priimsime Dievo žodį, kuris yra skelbiamas Jėzaus vardu, Jis pats veiks mūsų širdyje ir galinga malone mus palies. Šitokį stebuklą patyrė Antiochijos gyventojai, nes godžiai klausėsi šv. Pauliaus žodžių.

Apmąstymą parašė br. Piotr Pliszka OFM Conv.