Navigacija

Posted by in apmąstymas

„Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“. Girdėdamas šiuos žodžius pradedu naudotis Jėzaus navigacija. Kad būčiau užtikrintas, jog pasieksiu tinkamą tikslą einu KELIU, kurį rodo Viešpats, nes tik Jėzus atskleidžia man visą tiesą apie mane ir apie save ir tik Jo artume, TIESOS šviesoje, viskas yra tikra. Mesijas ne tik rodo gyvenimo kelią, bet duoda tokį gyvenimą, kokį gali duoti vien Dievas, derlingą gyvenimą ir trunkantį visą amžinybę.

Apmąstymą parašė br. Robert Kozielski OFM Conv.