Viešpaties karys

Posted by in apmąstymas

Jėzaus darbai buvo nuostabūs, tačiau Jis pažadėjo, kad Jo mokiniai darys dar didesnius darbus, nes Jis keliauja pas Tėvą. Nereiškia tai, jog Tėvas ir Sūnus sujungę jėgas daugiau gali – ir Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia tai vienas Tobulas Dievas Trijuose Asmenyse. Mesijo sekėjų darbai yra didesni, nes nepaisant persekiojimų Evangelija yra drąsiai skelbiama ne tik Palestinoje, bet ir visame pasaulyje bei Išganytojo ant kryžiaus užtarnautą malonę yra dosniai dalijama. Tad verta „persikelti iš vienos kariuomenės į kitą kariauną, savąsias žemiškas karo tribūno pareigas pakeisti krikščioniška karo tarnyba“, kaip padarė šv. Jurgis, Lietuvos antrasis globėjas.