Subrendęs tikėjimas

Posted by in apmąstymas

Tikėjimas tai ne sausas deklaravimas, tai ne švelnūs žodžiai, tai ne pastovus kartojimas įvarių maldų ar laikymasis griežčiausių taisyklių. Tikėjimas tai žengimas kartu su Dievu per visas gyvenimo situacijas, kurios kartais ir gąsdina, dažnai tampa iššūkiu, beveik visada išvargina, bet niekada neperauga, nenugali. Jėzus esantis šalia nuo visų pavojų apsaugo, visas problemas sprendžia, už prarastas jėgas dvygubai atlygina. Tikėjimas pereina savo tikrumo testą vien pokalbiuose su kitais žmonėmis. Tik tada galiu sužinoti savo tikėjimo stiprybę, apsisprendimo tvirtumą, pasiruošimą visko netekti dėl Dievo. Tikras tikėjimas auga širdies tyloje, bet yra laistomas gerais, nesavanaudiškais darbais, kol sužydi Evangelijos skelbimo metu ir tampa derlingas kankinystėje, net lėtoje, tyloje, be kraujo tarnystėje.