Viešpaties ramybė

Posted by in apmąstymas

Jėzus mirdamas ant kryžiaus išlaisvina mane nuo nuodėmių, dėl kurių reikėtų man slėptis, o į mano širdį įpila tikrąją savąją ramybę. Kadangi Viešpats atleisdamas mano kaltes pašalina baimę dėl bausmės, kuri būtų pasekmė mano nusikaltimų, mano širdyje pastoviai būna ramybė. Mesijas žadėdamas būti šalia įrodinėja, jog esu Jo mylimas ir labai svarbus, todėl džiaugiuosi, kad nesu užmirštas ar nereikalingas, o tada ramybė auga mano sieloje. Galiu grožėtis ramybe kiekvieną sekundę, nes Dievas ruošia man visą amžinybę kaip dovaną, kurią tikrai pasieksiu, ir šios ramybės neatima nežinia kada man tai pavyks.