Dekalogas

Posted by in apmąstymas

Galiu pasilikti su Jėzumi tik laikydamasis Dievo įsakymų. Pagal pirmą įspūdį tada prarandu savo laisvę, bet tai netiesa, nes būtent Dievo duotos taisyklės apsaugo mano laisvę. Gyvenimas be jokių taisyklių ar vertybių tai savivalia, kuri dažniausiai tempia kur nesaugu, tai rizika susidurti su kieta realybe, kurioje laimi stipresnis, gudresnis, nesiskaitantis su kitais, tai pasimetimas jausmų, aistrų ir potraukių painiavoje. Gyvendamas pagal Dekalogą tikrai nepriklausysiu blogiu, nesuriš manęs nuodėmės, nevargins manęs pažeminimai. Lieka tik vienas argumentas – tas taisykles duoda Viešpats, o puikybė nenori pripažinti Jo valios. Taigi arba pasirinksiu kančią vienatvėje be jokios vilties arba tobulą džiaugsmą ir Jėzaus pagalbą išbandymuose, kurie iš  karto tampa saldesni ir netrukus baigsis .