Pašaukimo malonė…

Posted by in apmąstymas

…, apie kurią kalbą Viešpats Jėzus, turi pasekmių kasdienybėje. Pasaulis dėl šios malonės nesupranta, atmeta, nekenčia, o net persekioja Viešpaties ištikimuosius. Kita vertus, ta pati malonė tampa nugalinčia visus sunkumus jėga ir sprendžiačia visas Dievo vaikų problemas išmintimi.
Šios dienos mintis: Viešpats Dievas nenori mano pražūties! Jam besirūpinant, man reikia būti paklusniam Jo valiai, kai Apaštalai vykdantys evangelizacijos misiją, apie ir ką skaitome šiandieniniame skaitinyje.

Apmąstymą parašė br. Tomasz OFM Conv.