Ne iš karto

Posted by in apmąstymas

Kiekvienas mūsų turi daug prašymų ir dažnai kreipiamės į Dievą laukdami to ar kito. Tačiau tenka palaukti, kartais net ilgus metus. Ar tai reiškia, jog Dievas yra labai užsiėmęs, ar mūsų prašymas sukėlė Jam sunkumų, o gal Jis tinginiauja? Žinoma, kad ne. Tai mums reikia subręsti, kad gauta malonė nebūtų mūsų pražūties priežastimi, o pagalba išganymo kelyje.
Viešpatie, nors mano planas atrodo geresnis, pasitikiu Tavymi, kuris žinai ką ir kada man duoti, kad neieškočiau žemiškų malonumų, o pasiekčiau dangiškus džiaugsmus.
Viešpatie, prašau Tavo Vardu, atsimindamas Tavo kančią, mirtį ir prisikėlimą – Tavo Meilės Auką, kad pažadinčiau ne Tavo, bet savo širdį didesnei meilei.