Išsiilgę žmonės…

Posted by in apmąstymas

…nukreipia savo siekimus. Naturalu, kad nori išpildyti savo troškimus, patenkinti norus ir nutildyti ilgesį…Apaštalai, vos įsitikinę, jog Viešpats prisikėlė ir vėl yra jų tarpe, girdi, kad Jėzus ruošiasi iškeliauti pas Tėvą, vienas, be jų. Todėl sugrįžta liūdesys, pasimetimas ir ilgesys…
Atėjusi Šventoji Dvasia nuramina žmogaus širdį: paguodžia ir įtikina, jog Viešpats visada yra šalia!

Apmąstymą parašė br. Tomasz OFM Conv.