Kraujo valanda

Posted by in apmąstymas

Galilėjos Kanoje, kai Marija prašė Sūnų pagalbos, Jis atsakė, kad Jo valanda dar neatėjo. Tačiau duoda jaunavedžiams ir vestuvių svečiams tobulo vyno. Prieš kančią, paskutinės vakarienės metu, Jėzus kalba su Tėvu ir išpažįsta, kad ta valanda būtent atėjo. Tai laikas duoti atsigerti ne nuostabaus gėrimo, bet Išganytojo Kraujo, kuris nemalšino troškulio, bet gesina nuodėmės ir mirties gaisrus.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.