Vienybė

Posted by in apmąstymas

Jėzus prašo Tėvą, kad apdovanotų Bažnyčią  vienybe, tokia tikra ir tvirta, kokia vienija Švenčiausiąją Trejybę.  Todėl Bažnyčia, apimanti įvairių tautybių, kultūrų ir kilmės žmones, ragina nesinaudoti apgaule savo tikslams, nesiekti savo naudos, neskaičiuoti ištartų mielų žodžių ir nematuoti kitiems skirtų valandų ir jėgų. Todėl Mesijo mokiniai vienybę stiprina tarnavimu vienas kitam, patirtų skriaudų atleidimu, bendryste ištiktuose džiaugsmuose ir kentėjimuose, bei širdyje nešiotu ilgesiu tų, kurie Dievo dar nepažįsta.