Burtas krito Motiejui…

Posted by in apmąstymas

…, nes jau anksčiau buvo Dievo išrinktas ir paskirtas būti prisikėlimo liudytoju ir Dievo žodžio skelbėju. Tačiau lygiai svarbu, kad jisai buvo nuolankus ir pritarė Dievo valiai.
Kas iš to, jei Viešpats išsirenka, išteisina, malonėmis apdovanoja, jeigu aš esu abejingas Jo pasiūlymui ir nesudomintas Jo sukurto mano gyvenimo planu?

Apmąstymą parašė br. Tomasz OFM Conv.